Ուսանողական գիտական ընկերություն

Ուսանողական գիտական ​​ընկերություն.

Բժշկական ֆակուլտետի ուսանողներն ուսումնառության առաջին իսկ տարիներից ծանոթանում են հետազոտության տարբեր մեթոդներին՝ գենետիկ, կենսաքիմիական, հիստոքիմիական, մորֆոլոգիական, իմունոլոգիական, ֆիզիոլոգիական, ինչպես նաև գիտական ​​բժշկական գրականության տվյալների քննադատական ​​գնահատման մեթոդաբանությանը: Ուսանողները մասնակցում են գիտահետազոտական​​աշխատանքներին` այցելելով համալսարանի բոլոր ամբիոններում ստեղծված գիտական ​​խմբակներ, որտեղ նրանց պայմաններ են ստեղծվում հետազոտական ​​հմտությունները զարգացնելու համար: Օրինակ, «ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱԴԱՊՏԱՑՈՒՄԸ» հետազոտական​​նախագծի առաջին փուլի ավարտին և տպագրվել է հոդված կենսաբժշկական առարկաների ամբիոնի վարիչի ղեկավարությամբ։

Ուսումնառության ողջ ընթացքում ուսանողներին սերմանում են գիտական ​​մեթոդաբանության սկզբունքները, ներառյալ վերլուծական և քննադատական ​​մտածողության մեթոդները, միաժամանակ տիրապետելով ուսումնական ծրագրի գրեթե բոլոր առարկաներին: Ուսանողները միաժամանակ տիրապետում են գիտական ​​հետազոտության մեթոդներին, սովորում են ապացույցների վրա հիմնված բժշկության մեթոդները։ Այսպես, Գիտահետազոտական կենտրոնի բազայի վրա, կենսաբժշկական առարկաների ամբիոնի մենթորների ղեկավարների հետ միասին, ուսանողներն աշխատում են «BMI-ի(Մարմնի զանգվածի ինդեքս) անպտղության կախվածությունը կանանց մարմնի հորմոնալ կարգավիճակից.  արյան պարամետրերի հարաբերակցական վերլուծության հիման վրա» թեմայի շրջանակներում: Ուսանողները վերլուծում են կլինիկական դեպքեր, կոնկրետ իրավիճակային առաջադրանքներ ապացույցների վրա հիմնված բժշկության ասպեկտներով: Ուսանողական գիտական ​​խմբակը աշխատում է «Հնդկաստանում տուբերկուլյոզի պատմություն ունեցող Covid-19 և Covid-19 հիվանդների համեմատական ​​ուսումնասիրություն» նախագծի վրա։

    Կազմակերպվում են ներբուհական ուսանողական կոնֆերանսներ, օլիմպիադաներ, սեմինարներ, կլոր սեղաններ՝ հետազոտության արդյունքների քանակական և որակական գնահատման և բժշկական պրակտիկայում ստացված տվյալների օգտագործման հարցում ուսանողների կարողությունները զարգացնելու համար:

 


ффф.jpgтрахеостомия.jpg