Շրջանավարտների միություն

Դիպլոմ

Մեր առաքելությունը:

Այս էջը նախատեսված է «Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի /ՄԳՀ/ շրջանավարտներին համախմբելու համար, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի ստեղծել ՄԳՀ շրջանավարտների միություն։ Համալսարանը միշտ հպարտանում է իր ուսանողներով և շրջանավարտներով՝ գնահատելով նրանց աջակցությունն ու համալսարանը ավելի լայն շրջանակում ճանաչելուն աջակցելու գործում։

Մեր նպատակը - նպաստել ՄԳՀ շրջանավարտների մասնագիտական ​​զարգացմանը՝ միաժամանակ նպաստելով Հայաստանում իրավունքի, տնտեսագիտության և բժշկագիտության զարգացմանը։

 

ՄԳՀ շրջանավարտների միջև համագործակցության խթանում,

• շրջանավարտներին հետաքրքրող հիմնական թեմաների շուրջ գործնական  սեմինարների, բացքննարկումների անցկացում,

• բարեգործական միջոցառումների իրականացում,

• մշակութային և մարզական միջոցառումների անցկացում,

• համագործակցություն մասնավոր և պետական ​​հաստատությունների,

հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք նպաստում են շրջանավարտներիմասնագիտական գործունեությանը,

• շրջանավարտների շահերի  ներկայացում և պաշտպանություն:

 

 

Աշխատանքի հաջող ատեղավորման կանոններ.