Միջազգային գործունեություն

1.ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՄԳՀ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

2.ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄԸ ԱՐՏԵՐԿՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ.