Կրթություն

Մխիթար Գոշ համալսարանը պատրաստում է մասնագետներ հետևյալ կրթական ծրագրերով.

 

1) միջնակարգ մասնագիտական կրթություն (բժշկական քոլեջ):

2) բարձրագույն մասնագիտական ​​կրթություն:

Ուսուցումն իրականացվում է հեռակա (բակալավրիատ, մագիստրատուրա) և առկա (քոլեջ, անընդհատ-ինտեգրացված կրթական ծրագիր) ձևերով: