ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ

2022թ երկրորդ կեսից ամսագրի խմբագրական խորհրդի աշխատանքը ժամանակավորապես կասեցվել է տեխնիկական պատճառներով։ Գիտական խորհրդի 13.05.23թ նիստի որոշմամբ հաստատվել է խմբագրական խորհրդի նոր կազմ։ Հետևեք տեղեկատվության թարմացմանը այս էջում։

 

2004 թվականից համալսարանը հրատարակում է ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից ճանաչված «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական ամսագիրը։ 

Ամսագիրը հրատարակում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ինչպես նաև հանրապետության այլ բուհերի և հաստատությունների որակավորված մասնագետների գիտական ​​հոդվածները ։ 


«Մխիթար Գոշ» ամսագրում տպագրվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները

 


Сборник научных статей, 2020,2 (52)           

Сборник научных статей, 2020,1 (51)

Сборник научных статей, 2019,2 (50)

Сборник научных статей, 2019,1 (49)

Сборник научных статей, 2018, 1 (48)

Сборник научных статей, 2017, 2 (47)

Сборник научных статей, 2017, 1 (46)

Сборник научных статей, 2016, 2 (45)

Сборник научных статей, 2016, 1 (44)

Сборник научных статей, 2015, 2 (43)

Сборник научных статей, 2015, 1 (42)

Сборник научных статей, 2014, 2 (41)

Сборник научных статей, 2014, 1 (40)

Научно-методический журнал 2013г. 10-12 (39)

ՀՈՒՇԱԳԻՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՆ
ՙՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ՚ հանդեսի խմμա•րությունը •իտական հոդվածներն ընդունում է, եթե դրանք`
ա) պարունակում են սպառիչ տեղեկություններ հեղինակների մասին.
μ) ունեն 300 dpi խտությամμ էլեկտրոնային կամ 7x8 չափսի հեղինակի լուսանկար.
•) ունեն հայերեն և ան•լերեն լեզուներով ամփոփումներ.
դ) ունեն հղում-ծանոթա•րություններ և (կամ) օ•տա•ործված •րականության ցանկ.
ե) կից ունեն մասնա•ետի •րախոսություն:
Հոդվածներն ընդունվում են պնակիտով (diskette) կամ էլ. փոստով

Научно-методический журнал 2013г. 7-9 (38)

Научно-методический журнал 2013г. 4-6 (37)

Научно-методический журнал 2013г. 1-3 (36)

Научно-методический журнал 2012г. 10-12 (35)

Научно-методический журнал 2012г. 7-9 (34)

Научно-методический журнал 2012г. 4-6 (33)

Научно-методический журнал 2012г. 1-3 (32)

Научно-методический журнал 2011г. 7-9 (31)