«Մխիթար Գոշ» ամսագրում տպագրվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները

«Լուսանկար 5*6, թույլտվությունը 300 Dpi, JPEG ֆորմատ:

  • Հոդվածները տրամադրվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

լեզուներով (առնվազն 6 էջ), ինչպես նաև մասնագիտական

գրախոսություն (ստորագրված): Տառատեսակը՝ հայերեն և անգլերեն՝

Arial Armenian, ռուսերեն՝ Arial LatRus: Տառաչափը -12. Տողերի տարածությունը 1.5. A4 թերթի ձևաչափ: Բոլոր կողմերից

լուսանցքը 2 սմ:

Հոդվածի սկզբում գրել բովանդակության ցանկը, հեղինակի (հեղինակների) անուն, ազգանուն, հայրանունը, գիտական ​​աստիճանը, կոչումըը (եթե այդպիսիք կան):

Եթե ​​հոդվածի հեղինակը թեկնածու է կամ ասպիրանտ, ապա նշեք նաև ատենախոսության(դիսերտացիայի) թեման, ղեկավարի լրիվ ԱԱՀ և կոչումը:

  • Հոդվածի վերջում տեղադրել գրականության ցանկը այբբենական

կարգով՝ նշելով գրքի/հոդվածի հեղինակը, վերնագիրը, հրատարակման վայրը, հրատարակիչը, հրատարակման տարեթիվը (պարբերականի դեպքում նշեք նաև թողարկման համարը, հոդվածի առաջին վերջին էջը), Օրինակ՝

գրականություն

1. Բարչուկովա Գ.Վ., Սեղանի թենիս համալսարանում: Մ., «Ակադեմիա»,

2002, 132 էջ.

2. Բելյակովա Ռ.Ն., Ուսանողների ֆիզիկական դաստիարակության

մանկավարժական հսկողություն: Մինսկ, Ֆինանսների նախարարության ՄՏԿ, 2004, 154 էջ:

3. http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir29-11.html

Տեքստում հղումները տալ քառակուսի փակագծերում՝ գրելով գրականություն ցանկից տվյալ հեղինակի համարը և այն էջերը, որոնց հղում է արվել: Օրինակ՝ [1, էջ 65-67], [3, էջ 105] ։

  Հոդվածի վերջում հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով գրել 50-60 բառից բաղկացած ամփոփագիր (հոդվածի վերնագիր, հեղինակ(ների) ԱԱՀ, կատեգորիան, ինչի մասին է հոդվածը, հիմնաբառեր):

  • Հոդվածները և լուսանկարները ուղարկել mghandes@mail.ru էլ. փոստին կամ ներկայացնել Համալսարան:

Վանաձոր քաղաք, Տիգրան Մեծի 30ա, խմբագրություն Հեռ.՝ 0322-4-20-11, գլխավոր խմբագիր։

Երեւան (Սեբաստիա 3/7, հեռ.՝ 094-74-70-35):

Նշեք նաև Ձեր հեռախոսահամարը և էլ. Փոստի հասցեն