Միջազգային 8-րդ գիտաժողով

  • 10-18-2022

2022 թհոկտեմբերի 3-7-ը Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Ուսանողական գիտականընկերությունը (ՈՒԳԸ) կազմակերպել է միջազգային 8-րդ երիտասարդական գիտաժողով՝ նվիրվածԵՊՀ ՈՒԳԸ 75-ամյակին:

Գիտաժողովը ուսանողներին, ասպիրանտներին և երիտասարդ գիտնականներին հնարավորություն է ընձեռեց ակադեմիական լսարանին ներկայացնելու իրենց գիտական հետազոտության արդյունքները, կատարելագործելու գիտական աշխատանք կատարելու հմտություններն, ինչպես նաև կապեր հաստատելու Հայաստանի և արտերկրի երիտասարդ հետազոտողների հետ:

Այս տարի առաջին անգամ կոնֆերանսին մասնակցություն ունեցավ Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի բուժական ֆակուլտետի 3րդ կուրսի ուսանող Շրինիվազ Յիրանգալը, որը փայլուն ներկայացրեց ՛՛Հայաստանում 2017-2021թթ ոչհոջկինյան լիմֆոմաների հիվանդացության ցուցանիշները՛՛: 

xd1.jpeg

xd2.jpeg

xd5.jpeg

xd3.jpeg

xd4.jpeg

xd6.jpeg