ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

Պատմություն

Պետական հավատարմագրում

Փաստաթղթեր

Կառուցվածք


Հիմնադրվել է 1996թ.


ՀՀ պետական լիցենզիա №137 և  №750


ՀՀ պետական հավատարմագիր №025


Շրջանավարտներին տրվում են ՀՀ պետական դիպլոմներ:

 

Ղեկավարություն

Գիտական խորհուրդ

Գիտական խորհրդի նոր կազմ

Ռեկտոր

Պրոռեկտոր