Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն:

Մխիթար Գոշ համալսարանում գործում են բակալավրիատի ուսուցման հետևյալ ուղղությունները.

 

Մագիստրատուրայում կրթությունն իրականացվում է կառավարման մենեջմենթի ուղղությամբ.

Անընդհատ-ինտեգրացված ծրագիրը գործում է մասնագետների պատրաստման հետևյալ ուղղություններով.