ՈՐԱԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

 

 «ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ»  ՀԱՅ - ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՈՐԱԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

 1. Հավատարմագրում 

 ա) նախկին` 2002թ. մարտի 13-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի թիվ 54-Մ հրամանով համալսարանը ստանում է ՀՀ պետական հավատարմագիր: 

 

01.JPG02.JPG

 

2.Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում

  բՆախկին` ՀՀ ԿԳ  նախարարի 2015թ. հուլիսի 29-ի որոշմամբ ԲՈՒՀ -ը ստացել է ինստիտուցիոնալ պետական հավատարմագրում (նո.11):

 

gosh (1) (1).jpeg

 

3. Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում 

  գՆերկա`

 

333.JPG

za.JPG

 


   4.  Ծրագրային հավատարմագրում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

ՀՐԱՄԱՆ 

 թիվ 517-Մ                                                                         17.10.2002թ

 

                                                      

«ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ

 

    0233-«Օտար լեզու» (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն) 
    0211-«Իրավագիտություն» 
    0312-«Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա» 
    0611-«Կառավարում»

              մասնագիտությունների գծով տալ պետական հավատարմագիր: 

 

a.JPG

b.JPG

c.JPG

d.JPG

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

ՀՐԱՄԱՆ 

                թիվ                                                          12.08.2005թ

   «Ստոմատոլոգիա»

a1.JPG

a2.JPG

«Բուժական գործ »

222.JPG

fff.JPG