ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ

 

Համալսարանի շրջանավարտներն աշխատում են պետական և մասնավոր հիմնարկ-ձեռնարկություններում: