ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

 

Պատմություն

Պետական հավատարմագրում

Փաստաթղթեր

Կառուցվածք

 

Հիմնադրվել է 1996թ.


ՀՀ պետական լիցենզիա №137 և  №750


ՀՀ պետական հավատարմագիր №025


Շրջանավարտներին տրվում են ՀՀ պետական դիպլոմներ:

 

Ղեկավարություն

Գիտական խորհուրդ

Ռեկտոր

Պրոռեկտոր