ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Հարգելի ուսանողներ ստորև ներկայացված է 2019-2020 ուս. տարվա հեռակա բաժնի ուսուցման
բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բոլոր դասընթացների ծրագրերը և գրականության ցանկը:
Լրացուցիչ ներկայացված է  անհրաժեշտ գրականությունը

 

1.Կրթական ծրագրեր

2.Գրականություն