Կրթական ծրագրեր

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

  1. Իրավագիտության բակալավրի հեռակա 1-ին կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

  2. Իրավագիտության բակալավրի հեռակա 2-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 3. Իրավագիտության բակալավրի հեռակա 3-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 4. Իրավագիտության բակալավրի հեռակա 4-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 5. Կառավարում մասնագիտության բակալավրի հեռակա 1-ին կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 6. Կառավարում մասնագիտության բակալավրի հեռակա 2-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 7. Կառավարում մասնագիտության բակալավրի հեռակա 3-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 8. Կառավարում մասնագիտության բակալավրի հեռակա 4-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 9. Կառավարում մասնագիտության բակալավրի հեռակա 5-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 10. Մանկավարժություն և մեթոդիկա բակալավրի հեռակա 1-4-րդ կուրսերի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 11. Օտար լեզու և գրականություն բակալավրի հեռակա 5-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 12.Կառավարում մասնագիտության մագիստրատուրայի հեռակա 1-ին կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր

 13. Կառավարում մասնագիտության մագիստրատուրայի հեռակա 2-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակի ուսումնական ծրագիր