ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ դասացուցակ

  • Ø ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

 

 

§Մխիթար Գոշ¦ հայ-ռուսական միջազգային

համալսարան

 

 

                        Հաստատում եմ`

                                                                          Պրոռեկտոր                          Ս.Լ. Վարդանյան

 

____    _____________ 2020թ.

 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ

§ Ստոմատոլոգիա ¦ մասնագիտության 2019 -2020 ուստարվա

2-րդ կիսամյակի, 2-րդ կուրս

Շաբաթ. օրերը

Ժամերը

 

Առարկա

 

Դասախոս

 

 

1

1-2

Փիլիսոփայություն

 

Սիրունյան Ռ.

3-4

Կենսաբարոյագ.

 

Պապյան Ռ.

5-6

Ֆիզկուլտուրա

 

 

 

 

2

1-2

Թերապևտիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

3-4

Թերապևտիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

5-6

Ստոմ. հիվանդութ. կանխ.

 

Սարոյան Ք.

 

 

 

3

1-2

Վիրաբուժ. ստոմ. ախտ.

 

Կարապետյան Հ.

3-4

Մանրէաբանություն

 

Աղաբաբովա Ա.

5-6

Մանրէաբանություն

 

Աղաբաբովա Ա.

 

 

4

1-2

Վիրաբուժ. ստոմ. ախտոր.

 

Կարապետյան Հ.

3-4

Դծն. շրջանի ֆիզիոլոգիա

 

Սարոյան Ք.

5-6

 

 

 

 

 

5

1-2

Օրթոպեդիկ ստոմ. ախտորոշ.

 

Մկրտումյան Մ.

3-4

Օրթոպեդիկ ստոմ. ախտորոշ.

 

Մկրտումյան Մ.

5-6

Քիթ. խոռոչ. Կ-քիմիա

 

Դավթյան Վ.

 

§Մխիթար Գոշ¦ հայ-ռուսական միջազգային

համալսարան

 

 

                        Հաստատում եմ`

                                                                          Պրոռեկտոր                          Ս.Լ. Վարդանյան

 

____    _____________ 2020թ.

 

 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ

§ Ստոմատոլոգիա ¦ մասնագիտության 2019 -2020 ուստարվա

2-րդ կիսամյակի, 3-րդ կուրս

Շաբաթ. օրերը

Ժամերը

 

Առարկա

 

Դասախոս

 

1

1-2

Ընդհանուր վիաբուժ.

 

Ասրյան Գ.

3-4

Վիրաբուժ. ստոմատոլոգ.

 

Կարապետյան Հ.

5-6

Ներքին հիվանդ. ախտորոշ.

 

Վարդանյան Գ.

 

2

1-2

Օրթոպեդիկ ստոմ.

 

Մկրտումյան Մ.

3-4

Օրթոպեդիկ ստոմ.

 

Մկրտումյան Մ.

5-6

Ճառագայթային ստոմ.

 

Մկրտումյան Մ.

7-8

Ճառագայթային ստոմ.

 

Մկրտումյան Մ.

 

3

1-2

Դծն. շրջանի ֆիզիոլոգիա

 

Սարոյան Ք.

3-4

Գլխի և ախտ. ախտ.ան.

 

Սարոյան Ք.

 

 

4

 

1-2

Ներքին հիվանդութ.

 

Մկրտումյան Մ.

3-4

Ընդհանուր վիաբուժութ.

 

Ասրյան Գ.

5-6

 

Դեղաբանություն

 

Դավթյան Վ.

 

 

 

 

5

1-2

Դեղաբանություն

 

Դավթյան Վ.

3-4

Անվտանգ. առաջին օգն.

 

Ասրյան Գ.

5-6

Թերապևտիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

7-8

Թերապևտիկ ստոմ.

Օրթոպեդիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

Մկրտումյան Մ.

 

 

 

 

 

 

§Մխիթար Գոշ¦ հայ-ռուսական միջազգային

համալսարան

 

 

                        Հաստատում եմ`

                                                                          Պրոռեկտոր                          Ս.Լ. Վարդանյան

 

____    _____________ 2020թ.

 

 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ

§ Ստոմատոլոգիա ¦ մասնագիտության 2019 -2020 ուստարվա

2-րդ կիսամյակի, 4-րդ կուրս

Շաբաթ. օրերը

Ժամերը

 

Առարկա

 

Դասախոս

 

1

1-2

Վիրաբուժ. ստոմ.

 

Կարապետյան Հ.

3-4

Մանկական ստոմ.

 

Սարոյան Ք.

5-6

Նյարդային հիվանդութ.

 

Զոհրաբյան Լ.

 

2

1-2

Հոգեբանություն

 

Զոհրաբյան Լ.

3-4

Էնդոկրինոլոգիա

 

Հակոբյան Ն.

5-6

Մաշկ. սեռավիր. հիվանդ.

 

Մկրտումյան Մ.

 

3

1-2

Կլին. իմուն. ալերգ.

 

Աղաբաբովա Ա.

3-4

Թերապևտիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

5-6

Թերապևտիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

 

4

1-2

Մանկաբուժություն

 

Ասրյան Գ.

3-4

Դատական բժշկութ.

 

Մկրտումյան Մ.

5-6

 

 

 

5

1-2

Օրթոպեդիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

3-4

Օրթոպեդիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

5-6

Վիրաբուժ. ստոմ.

 

Մկրտումյան Մ.

 

 

 

 

 

 

§Մխիթար Գոշ¦ հայ-ռուսական միջազգային

համալսարան

 

 

                        Հաստատում եմ`

                                                                          Պրոռեկտոր                          Ս.Լ. Վարդանյան

 

____    _____________ 2020թ.

 

 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ

§Ստոմատոլոգիա¦ մասնագիտության 2019 -2020 ուստարվա

2-րդ կիսամյակի, 5-րդ կուրս

Շաբաթ. օրերը

Ժամերը

 

Առարկա

 

Դասախոս

 

1

1-2

Թերապևտիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

3-4

Թերապևտիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

5-6

 

 

 

2

1-2

Մանկական ստոմ.

 

Սարոյան Ք.

3-4

Ստոմ. հիվանդ. ֆիզիոթեր.

 

Սարոյան Ք.

5-6

 

 

 

3

1-2

Կլին. իմուն. ալերգ.

 

Աղաբաբովա Ա.

3-4

Վիրաբուժ. ստոմ.

 

Կարապետյան Հ.

5-6

Վիրաբուժ. ստոմ.

 

Կարապետյան Հ.

 

 

4

1-2

Թերապևտիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

3-4

Օրթոպեդիկ ստոմ.

 

Խաչատրյան Ց.

5-6

Օրթոդոնտիա

 

Մկրտումյան Մ.

 

Օրթոդոնտիա

 

Մկրտումյան Մ.

 

5

1-2

Մանկական ստոմ.

 

Սարոյան Ք.

3-4

Մանկական ստոմ.

 

Սարոյան Ք.

5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Մխիթար Գոշ¦ հայ-ռուսական միջազգային

համալսարան

 

 

                        Հաստատում եմ`

                                                                          Պրոռեկտոր                          Ս.Լ. Վարդանյան

 

____    _____________ 2020թ.

 

 

 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

§ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ¦ մասնագիտության 2019 -2020 ուստարվա

2-րդ կիսամյակի, 2-րդ կուրս

Շաբաթ. օրերը

Ժամերը

 

Առարկա

 

Դասախոս

 

1

1-2

Գամիկն.

Արհ. պսակն.

Գալստյան

3-4

Լրիվ շարժ. պրոթ. պտ.

Գալստյան

5-6

Լրիվ շարժ. պրոթ. պտ.

Առաքելյան

 

2

1-2

Ատամն. անատոմիա և ֆիզիոլոգ.

Գալստյան

3-4

Անգլերեն

Գրիգորյան

5-6

Ռուսերեն

Գրիգորյան

 

3

1-2

Մասնակի  շարժ. պրոթ.

Գալստյան

3-4

Մասնակի շարժ. պրոթ.

Առաքելյան

5-6

 

 

 

 

4

1-2

Գամիկն.

Արհ. պսակն.

Գալստյան

3-4

Կամրջ. պրոթ.

Կամրջ. պրոթ.

 

Գալստյան

Առաքելյան Գ.

5-6

 

 

 

 

 

 

5

1-2

Քաղպաշտպանություն

Պապիկյան

3-4

Հայոց լեզու

Գալստյան Գ.

5-6

Ֆիզկուլտուրա

 

 

 

 

 

§Մխիթար Գոշ¦ հայ-ռուսական միջազգային

համալսարան

 

 

                        Հաստատում եմ`

                                                                          Պրոռեկտոր                          Ս.Լ. Վարդանյան

 

____    _____________ 2020թ.

 

 

 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

§ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾ¦ մասնագիտության 2019 -2020 ուստարվա

2-րդ կիսամյակի, 3-րդ կուրս

Շաբաթ. օրերը

Ժամերը

 

Առարկա

 

Դասախոս

 

1

1-2

Սոցիոլոգիա

Սիրունյան Ռ.

3-4

Քաղաքագիտություն

Սիրունյան Ռ

5-6

Անվտանգ ի-ին օգնություն

 

 

2

1-2

Ատամն. անատոմիա և ֆիզիոլոգ.

Գալստյան

3-4

Ստոմ. հիվանդութ.

Գալստյան

5-6

 

 

 

3

1-2

Բյուգել. պրոթ.

Առաքելյան Գ.

3-4

Բյուգել. պրոթ.

Գալստյան

5-6

 

 

 

 

4

1-2

 

 

3-4

 

 

5-6

Աղետնեևի բժշկություն

Մկրտումյան Մ.

 

 

 

 

5

1-2

Մետաղ. կոնստրուկտր.

Գալստյան

3-4

Մետաղ. կոնստրուկտր.

Առաքելյան Գ.

5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Մխիթար Գոշ¦ հայ-ռուսական միջազգային

համալսարան

 

 

                        Հաստատում եմ`

                                                                          Պրոռեկտոր                          Ս.Լ. Վարդանյան

 

____    _____________ 2020թ.

 

 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

§ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ¦ մասնագիտության 2019 -2020 ուստարվա

2-րդ կիսամյակի, 2-րդ կուրս

Շաբաթ. օրերը

Ժամերը

 

Առարկա

 

Դասախոս

 

1

1-2

Բուսաբանություն

Պապիկյան

3-4

Դեղ. քիմիա

Դավթյան Վ.

5-6

Մարդու անատոմիա և ֆիզիոլոգ.

Պապիկյան

 

2

1-2

Բուսաբանություն

Պապիկյան

3-4

Անգլերեն

Գրիգորյան Կ.

5-6

Ռուսաց լեզու

Գրիգորյան Կ.

 

3

1-2

Վերլուծ. քիմիա

Դավթյան Վ.

3-4

Համակարգչային օպերատր.

Մուկուչյան Հ.

5-6

Ֆիզկուլտուրա

 

 

 

4

1-2

Դեղ. քիմիա

Դավթյան Վ.

3-4

Մասնավոր դեղ.

Դավթյան Վ.

5-6

 

 

 

5

1-2

Քաղպաշտ. Ա.ի.ն.

Պապիկյան

3-4

Հայոց լեզու

Գրիգորյան Գ.

5-6

Հիգիենա., էկոլոգ.

Պապիկյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Մխիթար Գոշ¦ հայ-ռուսական միջազգային

համալսարան

 

 

                        Հաստատում եմ`

                                                                          Պրոռեկտոր                          Ս.Լ. Վարդանյան

 

____    _____________ 2020թ.

 

 

 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

§ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ¦ մասնագիտության 2019 -2020 ուստարվա

2-րդ կիսամյակի, 3-րդ կուրս

Շաբաթ. օրերը

Ժամերը

 

Առարկա

 

Դասախոս

 

1

1-2

Սոցիոլոգիա

Սիրունյան Ռ.

3-4

Քաղաքագիտություն

Սիրունյան Ռ

5-6

Դեղ. գործ. կազմ

Դավթյան Վ.

 

2

1-2

Ախտաբան. հիմունք.

Հակոբյան

3-4

Ախտաբան. հիմունք.

Հակոբյան

5-6

 

 

 

3

1-2

Ֆիզկուլտուրա

 

3-4

Դեղ. ապրանք

Դավթյան Վ.

5-6

Դեղատան գործունեություն

Դավթյան Վ.

 

 

4

1-2

Ֆարմակոգն.

Պապոյան

3-4

Ցկոլ., լանդշտաֆ

Պապոյան

5-6

 

 

 

 

 

 

5

1-2

Քաղպաշտ. Ա.ի.ն.

Պապիկյան

3-4

Ֆարմ. Գն.

Պապիկյան

5-6

Դեղ. ապրանք

Դավթյան Վ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Մխիթար Գոշ¦ հայ-ռուսական միջազգային

համալսարան

 

 

                        Հաստատում եմ`

                                                                          Պրոռեկտոր                          Ս.Լ. Վարդանյան

 

____    _____________ 2020թ.

 

 

 

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

§ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ¦ մասնագիտության 2019 -2020 ուստարվա

2-րդ կիսամյակի, 4-րդ կուրս

Շաբաթ. օրերը

Ժամերը

 

Առարկա

 

Դասախոս

 

1

1-2

Քգ. Վիրաբույժ.

 

Ասրյան Գ.

3-4

Քգ վարակիչ հիվանդ.

 

Ասրյան Գ.

5-6

Պացիենտի և բուժ. աշխատ. իրավ. և պարտակ.

Սիրունյան Ռ.

 

2

1-2

Քգ. հոգեբանություն

 

Զոհրաբյան Լ.

3-4

Քգ. Աչքի հիվանդություն.

Քգ. Քիթ-կոկորդի հիվանդ.

Զոհրաբյան Լ

5-6

Քգ. Մաշկային սեռավարաք.

Զոհրաբյան Լ

 

3

1-2

Քգ. Վերականգ.

Քգ. Վերականգ. բժ.

Վարդանյան Գ

3-4

Դիետոլ. սնուցում

Ամոք. խնամք

Վարդանյան Գ

5-6

 

 

 

4

1-2

Քգ. մ-բուժ.

 

Ասրյան Գ.

3-4

Քգ. Վիրաբույժ.

 

Ասրյան Գ.

5-6

Աղետն. բժշկ.

 

Վարդանյան Գ

 

5

1-2

Քգ. մ-բարձ.գինեկոլոգ.

Քգ. հերիատր.

 

Ասրյան Գ.

3-4

Քգ. վիրաբուժ. (անվտանգ., I օգնութ.)

Կլինիկ. դեղաբանություն

 

Դավթյան Վ.

5-6